روز جهانی صلح

روز جهانی صلح

21 سپتامبر، روز جهانی صلح

ظهور و بروز صلح جهانی، مبتنی بر حُسن نیت، مدارا و احترام به حقوق و منافع متقابل دولتها و ملت ها در چهارچوب منشور ملل متحد، قوانین و الزامات حقوقی و بین المللی و حقوق بشری و نیز اجماع نظر دولتها و کشورها در جهت نهادینه کردنِ صلح جهانی و پرهیز از انحصار طلبی ها و افراطی خواهی است.

نامگذاری روز جهانی صلح

21 سپتامبر که مصادف است با 30 شهریور ماه، از سوی سازمان ملل روز جهانی صلح اعلام شده است.

در پنجاه و هفتمین جلسه ی مجمع عمومی بود که این نام برای این روز انتخاب شد.

در گذشته و بر اساس قطعنامه ۳۶/۶۷ به تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۸۱ سومین سه‌شنبه سپتامبر، روز بازگشایی جلسات عادی مجمع عمومی به عنوان روز جهانی صلح انتخاب شده بود.

مفهوم صلح در دوران معاصر

صلح، در ادبیات قدیم پارسی، به معنای آشتی است و متضادش جنگ.

ولی در دوران معاصر، مفهوم صلح گسترش پیدا کرده است و با افکار شرق آسیایی و بعدها افکار مسیحی که معرف صلح درونی هستند، در هم آمیخته شده است.

در واقع در این صورت مفهوم صلح، شرایطی آرام، بی‌دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است.

صلح، یک آرمان جهانی است؛

یک مفهوم مطلق نیست و بسته به دیدگاه دینی و فرهنگی، تعاریف مختلفی دارد؛

و به همین دلیل است که صلح را از جنبه های مختلفی میتوان مورد مطالعه قرار داد؛

که شامل مسائل مربوط به جنگ، خلع سلاح، کنترل تسلیحات نظامی و سایر موضوعات میشود.

 آشتی و صلح به معنی نبود جنگ نیست!

باروخاسپینوزامیگوید: ” صلح به معنی نبود جنگ نیست بلکه فضیلتی است که از نیروی جان مایه می گیرد و همانطور که آزادی به چم زندانی نبودن نیست صلح هم به چم نبود جنگ نیست، مفهوم صلح را با آتش‌بس نباید اشتباه گرفت. آتش بس به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن طرفین درگیر در یک مناقشه به صورت یک طرفه یا دو طرفه تحت شرایط خاص از جنگیدن دست می‌کشند. صلح به معنای پایان دادن به مناقشه و قطع جنگ می‌باشد.”

در یک جنگ، به دو روش میتوان به صلح رسید.

یکی از راه ها، جنگیدن و وادار کردن طرف مغلوب به پذیرش صلح است.

این روش به صلح رومی معروف است.

در این شرایط، طرف پیروز یا مجموعه‌ای از قدرتهای بی‌طرف شرایطی را به عنوان شرایط صلح تنظیم می‌کنند که معمولا به نفع سمت پیروز است.

روش دیگر رسیدن به صلح، با کمک مذاگرات سیاسی و فعالان صلح امکانپذیر است.

آرمان جهانی صلح، دوستدار حفظ صلح در جهان است.

البته در واقعیت، وجود جنگ و مناقشات اجتناب ناپذیر است.

واژه صلح در اصطلاحات سیاسی:

– صلح‌کوشی:  اقدامات دیپلماتیک هماهنگ و جدی در موردی خاص، با هدف دستیابی به صلح را صلح‌کوشی می‌نامند.
– صلح‌آفرینی: اقدامی که برای ایجاد تفاهم و توافق میان طرفهای درگیر به شیوه‌ای آشتی‌جویانه انجام گیرد را صلح‌آفرینی می‌نامند.
– صلح‌پژوهی: شاخه‌ای از پژوهش‌های علوم انسانی که هدف آن شناخت و فراهم کردن زمینه‌های برقراری صلح است را صلح‌پژوهی می‌نامند.

صلح، مواجه با خطر

آنتونیو گوترس، دبیرکل سازمان ملل متحد، مرکز توجه روز جهانی صلح را مساله اقلیمی عنوان کرده و می گوید:

«امروزه صلح با یک خطر تازه ای روبروست زیرا شرایط اضطراری آب و هوا امنیت و معیشت و زندگی همه را تهدید می کند».

آیا خطر دیگری که صلح جهانی را تهدید می کند، حکومت های بیدادگری نیستند که ماندگاری خود را تنها در ادامه ویرانگری، خشونت سرکوب و جنگ می بینند؟

هفته ی دفاع مقدس

مطالب مرتبط